ТУТОРИНГ У ПРОЈЕКТУ РЕЦИ

Тема састанка пројекта пројекта ,,РЕЦИ“, одржаног 7. марта 2017. са представицима општинске власти, партнерских удружења и  Центра за социјални рад био је ТУТОРИНГ као један од најважнијих сегмената овог пројекта, чији је главни циљ спречавања осипања деце у основном образовању, а који се подразумева пружање помоћи у учењу деци из осетљивих група.

Од самог почетка ТУТОРИНГ је наишао на изузетно добре реакције ученика, а по речима наставника и самих ученика у  протеклих 3 месеца, потврђује се његов позитиван ефекат. Резултати и постигућа ученика толико надмашују очекивања, да су неки ученици поред предвиђеног градива, остварили добар резултат и на такмичењима.

Овај вид подршке одвија се од децембра 2016. и укључује двадесеторо ученика из свих одељења од 5. до 8. разреда. Током овог периода сви тутори, уз консултације са предметним наставницима, најмање једном недељно имају састанке са својим штићеницима са којима раде на савлађивању тешкоћа у учењу и даљем напредовању, али и групне састанке ради размене утисака и искустава.

Након сумирања позитивних ефеката ТУТОРИНГА, представник локалне власти  истакао је добру вољу и жељу да се ова добра пракса настави и након окончања пројекта.

Comments are closed.