Тим за школско развојно планирање

 

 1. Taтјана Милутиновић, професор енглеског језика, координатор тима
 2. Весна Ранчић, наставник разредне наставе
 3. Лидија Станисављевић, професор разредне наставе
 4. Милан Димитријевић, професор историје
 5. Владан Ивановић, професор разредне наставе
 6. Бојан Богојевић, професор математике
 7. Марија Ивановић Божић, професор енглеског језика
 8. Драгана Љубисављевић, директорка школе
 9. Тања Живковић, члан Савета родитеља
 10. Станко Миливојевић, члан Школског одбора
 11. Јован Тасић 8/2, председник Ученичког парламента

Затворено за коментаре.