Тим за праћење реализације годишњег плана

 Драгана Љубисављевић, директорка школе, координатор тима

2.Јасмина Милетић, школски психолог

3.Маријана Хаскић, наставник

Затворено за коментаре.