Обавештење о обустави поступка јавне набавке радова мале вредности, обликоване у две партије, број 3 у 2013-ој Поправка ограде око школе и асфалтирање дела дворишта, за партију 2 – асфалтирање дела дворишта

OBAVESTENJ O OBUSTAVI

Затворено за коментаре.