Набављена паметна табла и адаптер

Протеклих месеци секција енглеског језика је покренула иницијативу за прикупљање средстава за куповину паметне табле, организујући различите манифестације са продајним изложбама предмета ручне израде.

Поред симболичног износа који је сакупљен, школа је препознала значај и предности примене ове технолошке иновације у настави и захваљујући различитим донацијама, као и из сопственог буџета, сакупила средства за набавку паметне табле и адаптера за исту.

Табла је прикључена у медијатеци, док је адаптер повезан на белу таблу у дигиталној учионици, чиме и она може имати све функције паметне табле.

Уз благовремену организацију и договор, сви наставници имају приступ овим учионицама, како би планирали и реализовали часове са применом савремених информационо- комуникационих технологија које умногоме могу побољшати квалитет наставе, како на часовима обраде и утврђивања, тако и на часовима проверавања.

Comments are closed.