Креативни шестаци

У оквиру плана и програма Грађанског васпитања ученици 6. разреда  израдили су план три пројеката за задовољење њихових потреба у школи. Након што су пажљиво испитали неке од могућих препрека, они су осмислили решења за побољшање школских услова и планове акције.

Сви пројекти си презентовани родитељима, наставницима и другим интересентима у медијатеци 7. 6. 2013. у циљу  добијања даље подршке за обезбеђивање финансијских средстава за реализацију пројеката.

Ученици 6/1 бавили су се проблемом и последицама неквалитетног провођења слободног времена и потребе за Ђачким кутком осмисливши пројекат Ђачко (у)дружење.

Ученици 6/2 бавили су се проблемом и последицама ,,претешке“ ђачке торбе и потребе за ђачким ормарићима и израдили пројекат Растерети се.

Ученици 6/3 су испитивали проблем и последице социјалне неједнакости услед разлика у начину облачења и интересовање ученика  за увођењем школских униформи. Њихов пројекат носи име Одело не чини човека.

.

 

Затворено за коментаре.