Еко школа

У оквиру пројекта ,,Еко школа“, наша школа је спровела низ активности за боље разумевање и поштовање животне средине, међу којима је едукација о важним еколошким факторима обележавањем одређених дана, сакупљање секундарних сировина, држање угледних часова са интеграцијом еколошких садржаја, итд.

Неке од активности које су се посебно допале ученицима су дебате и креативне радионице. У оквиру дебата ученици  продубљују своје мишљење о еколошки значајним питањима и јачају свој критички приступ заступајући креативним аргументима ставове различитих углова гледања, рецимо, угао ММФ-а, Владе Србије или НВО која се залаже за чување животне средине. Што се тиче креативних радионица,  ученици су уживали у прилици да својеврсном рециклажом старих предмета на креативан начин израде нове декоративне или употребне предмете по свом укусу, и тако им продуже рок трајања.

Све ове активности  умногоме обогаћују живот и образовно- васпитни рад и програм наше школе, а његов квалитет настојимо да осигурамо учешћем у разноврсним пројектима и иницијативама, због чега је наша школа пријатно и занимљиво место за учење на сваком кораку.

Comments are closed.