НАСТАВНИЦИ И СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

НАСТАВНИЦИ И СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

Име и презиме одељ.стар. врста стручне спреме
Лидија Станисављевић 1/1 наставник. раз. наставе
Весна Ранчић 1/2 наставник. раз. наставе
Ивана Бранковић 2/3 проф.раз. наставе
Владица ПрвуловићВладан Ивановић 2/12/2 проф.раз. наставепроф.раз. наставе
Маја Велимировић 2/3  проф. разредне наставе
Аница Гајић 3/1 проф. разредне наставе
Нела Митић 3/2 проф. разредне наставе
Ивана Кос 4/1 проф.раз. наставе
Емануела Милетић 4/2 проф. разредне наставе
Дијана Милановић Васиљ1.,2.,3.,4. проф. разредне наставе
Јадранка Станојевић Подвис 1.,3. проф. разредне наставе
Ирена Милановић Подвис2., 4. наставник раз. наставе
Марина Продужени проф.разредне наставе
Луција Божић Патронажни учитељ наст.разредне наставе

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

 

Милан Димитријевић 5/1 проф.историје
Милан Лазаревић 5/2 проф. енг.јез.
Миодраг Костић 5/3 проф. ТИО
Марија Ивановић Божић 6/1 проф.енг.јез.
Миленовић Горан 6/2 наст. ликовне културе
Биљана Гојковић 6/3 професор биологије
Татјана Милутиновић 7/1 проф.енгл.јез.
Мирјана СветозаревићЈелена Станисављевић 7/27/3 проф. српског језикапроф. српског језика
Маја Војиновић 8/1 проф. српског језика
Бојан Богојевић 8/2 проф. математике
Маја Лазаревић 8/3 проф. математике
Александар Стојановић наст. муз. кул.
Јелена Петровић проф. физике
Амон Јосип проф. физ.кул.
Јелена Милошевић проф.. нем. јез.
Биљана Тачић апс. математике
Далиборка Минић проф. хемије
Ана Петровић проф. биологије
Миљан Миљковић проф. географије
Бранислав Младеновић проф.географије
Слободан Стојановић проф. физ. васпитања
Саша Гојковић проф. ТИО
Томица проф Инф. и рач.
Саша Станисављевић проф.физ.вас
Маријана Хаскић проф. грађанског васпитања, педагог
Перица Божуновић вероучитељ
 

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

 

 

Јасмина Милетић психолог
Јелена Станисављевић, Марија Ивановић- Божић

Маријана Хаскић

библиотекари
АДМИНИСТРАТИВНО, ФИНАНСИЈСКО И ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ  
Ана Симоновић Петковић дипл. правник- секретар
Јасна Видојевић

Марина Стефановић

економиста

админ.р.

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

 

 

Драгана Љубисављевић професор раз.наставе

Comments are closed.