Контакт

Основна школа Вук Караџић

Омладинска 3
19350 Књажевац
Србија
 

Тел/факс: 019/3731-324
Тел секретар: 019/3732-606
E-mail: knjazevac731@open.telekom.rs

Родитељски динар

Број жиро рачуна: 840-4784760-05,

позив на број: 97   84-742378

Затворено за коментаре.